Eminescu la ceas aniversar

,,O SĂPTĂMÂNĂ DEDICATĂ POETULUI

    MIHAI EMINESCU – LA CEAS ANIVERSAR’’

În perioada 08 ianuarie -15 ianuarie 2015 s-a desfășurat proiectul ,,O săptămână dedicată poetului MIHAI EMINESCU-la ceas aniversar”, cu elevii din clasele I-IV de la Şcoala Gimnazială Nr. 2 Faraoani, județul Bacău, director profesor DURAC ELENA, proiect realizat de HABAVNIC TEREZA, bibliotecar/profesor documentarist, în parteneriat cu învaţătoarele claselor I-IV: DIACONU MĂRIOARA, CIURARU BRIGITA, ARNĂUTU RAMONA și CRIHAN GICA.

În cinstea celui care a fost numit ,, Luceafărul poeziei românești” elevii au relizat o expoziție cu lucrări artistico-plastice inspirate din opera lui Eminescu, au prezentat cântece după versurile marelui poet și au recitat poeziile sale în cadrul unui concurs . Elevii câștigători au primit pe lângă diplomele aferente, cărți de la Centrul de Informare și Documentare ,,Europe Direct ” Bacău.

  Habavnic Tereza